spfoia

nunc est noq

Indoktrineringsproblem i Härlanda-Örgrytes stadsdelsnämnd när det politiska blir det universella

Sverige är ett genompolitiserat land och skolan är inget undantag. Organisationer av alla möjliga slag bearbetar skolbarn, allt från Scientologiska droginformation.nu som berättar om hur hasch blandas med bajs, till undervisningsfilmer om politik som bara råkar berätta mest om socialdemokratin är två exempel (det senare ett exempel från min högstadiegång när UR råkade skicka lite vinklat informationsmaterial). Utbildningsfabriken bör få vem som helst att inse att staten minsann inte slarvar med skaften, även om skolresultaten pekar neråt.

Men konstigast blir det kanske när vettiga skolchefer får svårt att hålla rent mot dessa moderna inkvisitorer och indoktrineringsivrare. I dag gick det ut ett mail till föräldrar med en förklaring att skolorna i Härlanda-Örgrytes stadsdelsnämnd nu erbjuder en kurs i feministiskt självförsvar och tillhörande indoktrinering. Utanför skoltid erbjuds en (frivillig) kurs som påtvingas skolan politiskt, och kursen innehåller inte enbart fysiska övningar. Här är mailet (anonymiserat):

Rektor_Feministiskt-sjalvforsvar-blurred

Till att börja med vill jag påtala att det inte alls är anmärkningsvärt att människor ägnar sig åt att träna självförsvar, jag tror att det är nyttigt och väldigt bra. Om de också fick lära sig om proportionerlig våldsanvändning, NAP, privatekonomi och vapenhantering skulle vi ha kommit ganska långt …  Det är trevligt att pojkar inte utelämnas i den här satsningen, och också får lära sig självförsvar eftersom de utsätts för mycket våldsbrott. Med stor sannolikhet är det inte samma arrangör som står bakom dock.

… men det var som sagt inte det som var anmärkningsvärt. I det bifogade dokumentet (screenshot längst ner i inlägget) fanns en förklaring som innehåller en del märkligheter.

Vi utgår från en feministiskt analys av samhället, och vårt mål är att tjejer ska få ökad självkänsla och ökat självförtroende och att alla tjejer som går kurser hos oss ska veta att de är värda att försvara.
Vårt arbetssätt är inriktat på praktiska övningar i form av slagtekniker, enkla rollspel och värderingsövningar. Under en kurs inkludera vi följande tre delar:

1. Vi lär ut fysiskt självförsvar i form av enkla slag och rörelseövningar samt ett verbalt självförsvar. Rösten är viktig både som ett sätt att ta sig ur farliga situationer och för att hävda sig i vardagen. Det är vanligt att instruktören med hjälp av mitsar, låter gruppen prova på slag mot känsliga delar av kroppen för att på så sätt ta sig ur en våldsam situation. Andra exempel på övningar är att gå igenom med lätta tekniker lär sig hur man stöter bort någon som står för nära, antingen med röst, kroppsspråk eller slag där det är befogat. Vi avråder från att använda vapen (inkluderat ”pepparspray” nycklar mellan fingrarna etc.), utan enbart använda sig utav den egna kroppen. Gränssättningsövningar och rollspel där könsrollerna problematiseras är också vanligt i den här delen av passet. Fysiskt självförsvar och mentalt självförsvar hänger ihop, då deltagare känner att den är värda att försvara också med större sannolikhet kommer att försvara sig (verbalt eller fysiskt) både vid icke-våldsamma och våldsamma situationer

2. Vår teoretiska del innefattar juridik och feministisk teori. Berit Ås härskartekniker är ett vanligt inslag. Vi har ett nära samarbete med Tjejjouren Väst som deltar och berättar om sin verksamhet. Vi tar upp fakta om sexualiserat våld, allt från tafsningar till våldtäkt, och hur det påverkar samhället i stort.

3. Den tredje delen är till för att skapa systerskap och problematisera könsmaktsordningen. Där använder vi oss ofta av värderingsövningar för att de som deltar på kursen själva ska få diskutera och komma fram till gemensamma lösningar. Vilken mängd teori och vilka slags diskussioner som instruktören försöker mana fram beror givetvis på sammansättningen av gruppen.

Den förälder som tipsat mig ställde lite frågor till rektorn, replikutbyten nedan:

Hej (Rektor),
När jag läste statskunskap fick jag lära mig att den feministiska doktrinen är en politisk doktrin. Även om syftet att lära våra telningar självförsvar är behjärtansvärt ställer jag mig frågan hur väl skolans uppdrag som oberoende, opolitiskt och allas lika värde främjas och överensstämmer med läroplanen genom anammande av denna ideologiska lära?

Vänliga hälsningar,
(Förälder)

Hej!

I min värld kan jag hålla med dig….Jag är rektor i en politiskt styrd verksamhet….Det enda jag kan säga om detta är att politiken i Örgryte-Härlanda har beslutat det…. Jag har sett till att det är frivilligt….

mvh
(Rektor)

Men (Rektor),

Skollagen är centralt fattad och ingenting som politiker i SDN kan laborera med efter behag.
Det kan vara på sin plats att informera om detta.

Som mor till en av pojkarna på skolan vänder jag mig å det bestämdaste mot att skolan ska bidra till att sprida politiska uppfattningar om patriarkat, mansvåld och könsmaktordning, eller att sprida en bild till flickorna i klasserna att pojkarna vill dem illa, äger makten, problemformuleringen, tafsar på dem eller gud vet vad.

Det här är, enligt min uppfattning ett brott mot skollagen.

Vänliga hälsningar,
(Förälder)

Hej
I budgeten för 2015 har politiken beslutat att uppdraget skall ligga inom sektor utbildning. Vi har uppfattat det som att skolan skall organisera detta.
Vi har lagt erbjudandet utanför skoltid och därmed sker det utanför skollagen etc.
Mer än så kan jag inte göra.
Det skulle glädja mig mycket om du ville kontakta stadsdelens politiker i frågan.

Med vänlig hälsning!
(Rektor)

Feministiskt självförsvar Göteborg (FSG) har en hemsida med en prislista, men det är förstås svårt att avgöra vilket pris skolorna de facto erbjudits. På deras hemsida står det att kommunal verksamhet erbjuds ett pris per kurstillfälle om fler än ett sådant á 1800kr. Historien förtäljer inte vem som betalar dessa bidragsentreprenörer för att sprida sina ideologiska men partipolitiskt och religiöst obundna uppfattningar om könsmaktsordningen, det vill säga om det är skolan eller kommunen direkt. För det är med all sannolikhet inte någon annan.

Jag tycker att FSG verkar vara en vettig organisation som gör en väldigt viktig sak. Problemen med det hela har föräldern redan redogjort för i sitt replikskifte med skolans rektor. Jag hoppas att de inte bidrar till att cementera könsroller genom att sprida hat och lära småpojkar att de är förövare och småtjejer att de är potentiella offer och att alla män är potentiella våldtäktsmän.

Tillbaka till skolan som indoktrineringsinstans.

Bra undervisning i ekonomi, företagande och praktiskt relevanta ämnen kan förekomma om man har tur med skolledning och lärare. Fortfarande är det väldigt ovanligt att skolbarn ens känner till Gulag. Kanske är det därför skolor som Globala gymnasiet har problem att lära elever något i enlighet med bildningsideal, och dessa istället  har gått full Arnstad i identitetspolitikens triggervarningar och startar marxistiska föreningar som ordnar träffar under parollen “Terrorism som revolutionär taktik”.

Att så få diskuterar detta tror jag beror på att man helt enkelt aldrig problematiserar sin egen ideologiska färg eller viljan att projicera denna. Man tror, i skolan som i public service och i resten av samhället, helt enkelt att man är objektiv och att det rådande svenska perspektivet är universellt. Den som tror detta tror emellertid fel, det är inte universellt att tro på könsmaktsordningars fysiska existens, ägna sig åt kulturförnekelse eller att vara socialist. Det är det svenska som är apart och konstigt här.

I det här fallet använder man skolan som en arena för påverkan, i gott syfte säkerligen, men ser till att förlägga verksamheten utanför undervisningstid.  Frågan är bara hur denna politiska reklamkampanj på skolans bord skulle ha mottagits om det istället hade varit en annan aktör med andra ideologiska förtecken som vill ha en bra plats att effektivt sprida sina övertygelser till så många som möjligt. Reklam riktad till barn är inte direkt populärt i det här landet. Var går gränsen?

Relaterade screenshots:

12 Comments

 1. Jag reagerade lite på att feministiskt var autokorrigerat till Feministiskt med stor bokstav. Borde svara på frågan om vilja som står bakom. Indicier i och för sig men rätt starka såna.

  • spfoia

   November 4, 2015 at 09:03

   Jag förstår inte riktigt vad du menar, det kan ju lika gärna vara en typo. Vad skulle endera indikera?

 2. Hej ”mor till pojke på skolan”
  Vi i Feministiskt självförsvar Göteborg är helt övertygade om att alla pojkar, killar och män är fullt kapabla att ta ansvar för sina egna handlingar. Det är när man ber flickor, tjejer och kvinnor att ex vara försiktiga när de rör sig ut, tänka på vad de ha på sig osv som man då hävdar något annat.

  Att både flickorna och pojkarna ska få lära sig om våldmekanismer i relationer tycker vi är bra. Då en kvinna misshandlas ungefär var 10 minut i sverige. (Källa Slagen Dam)
  Både tjejer och killar utsätts för trakasserier i skolan, det är bra om de får redskap för hur man kan hantera det och hur man kan få ett stopp för det.
  Just vi som förening arbetar bara med tjejerna på skolan, och hoppas verkligen att det kommer att bli ett bra och givande även för killarna när det är deras tur.

  Hej Sofia!
  I göteborgs stads budget kan du läsa om stadens satsning på feministiskt självförsvar, hur mycket pengar som har lagts på satsningen osv. Vi har har en hel del stadsdelar blivit anlitade som utförare.
  Skolan kommer sedan be om en offert, den kan du med säkerhet också få ta del utav. Så får du veta exakta siffror.

  Att på något sätt cementera könsroller är såklart även för oss, det sista vi vill. Både du och ”modern till pojke på skolan” är välkomna att delta i en kurs hos oss. Så kan ni utifrån det skapar er en uppfattning. Hoppas att ni hör av er.

  • spfoia

   November 4, 2015 at 09:05

   Hej!
   Jag vb:ar svaret till tipsaren. Tack för feedback och tack för att ni hjälper tjejer att försvara sig! Låter bra. Hur jobbar ni för att problematisera begreppet könsmaktsordningen och hur ser diskussionerna ut när ni “lär ut” hur samhället fungerar i förhållande till detta?

   • Hej och tack!
    Vi bygger all vår teori på underbyggd fakta och statistik tas oftast från BRÅ eller SCB, i vissa fall andra studier. (typ Slagen dam, eller material från ex ROKS, Unizon eller Rädda Barnen)
    Vårt mål är inte att eleverna ska bli feminister, utan är noga med att de själva ska utforma sina åsikter. Vi kollar på hur våld riktas mot en om man är kille och om man är tjej. Farligste platsen för en kille är att röra sig utomhus på helgen och farligaste platsen för en kvinnan är innomhus och för män är förövaren ofta okänd och för tjejer är det vanligare att man på något sätt känner förövare. Eleverna får diskutera varför det tror att det är så. De får diskutera något vi kallar vardagsrädsla, är killar och tjejer rädda för olika saker? Varför? Vi diskuterar sex och samtycke. Hur kan man se på er person om den vill ha sex eller inte? Vad kan vi som tjejer tjäna på att hålla ihop mot förtryck? Stort som smått – om någon kallar din klasskamrat hora, vad kan ni göra? Vad har rektorn för ansvar? Sista tillfället som vi träffar dem så brukar vi fråga om de ser nå orättvisor i samhället som drabbar tjejer och killar olika. Där är det rätt högt och lågt vad som kommer upp från eleverna då – allt ifrån hur barnavdelningar på klädaffärer är uppdelade till att vi aldrig haft nån kvinnlig statsminister. Och så får de diskutera därifrån.
    Teoridelen kan lika gärna hållas för killar eller en blandad grupp. De vi har sett är att samtalen och diskussionerna flyter på lättare i uppdelade grupper. Sen är ju inte tjejer och kvinnor en homogengrupp, men alla har erfarenhet av att ex nån gång känt sig rädd när man går hem för att man är orolig för övergrepp utav en man, eller att man varit utsatt för sexualliserat våld.
    Oron är viktig att inte vifta bort, men samtidigt berätta hur det ser ut. Det förekommer – men är inte det vanligaste med våldtäktgubben i busken.
    Hoppas att det gav svar, annars – fråga gärna mer.

 3. Hej Malin!

  Först och främst, låt oss göra en sak klar från början: I min kritik finns ingenting som påtalar att självförsvarskurser inte är bra. Både för män och kvinnor. I min kritik finns inte heller uttalat er rätt att hålla vilka kurser ni behagar som tillämpar vilken ideologi ni vill. Det är när ni gör det inom skolans regi, med politiskt mandat, på skattebetalarnas pengar – läs mina – och i syfte att lära flickorna att anamma teorier som könsmaktsordning, som det hela blir problematiskt.

  Detta svar från dig tillför ingenting i frågan, annat än åsikter om hur du/ ni upplever att världen är beskaffad. Du hänvisar till Eva Lundgrens forskning Slagen Dam som inom en rad akademiska instanser blivit empiriskt ifrågasatt för hårdvinkling och falska data. Vidare är er teoribas Berit Ås, som formulerade sina härskartekniker i en annan tid och sedermera gjorde karriär som partiledare för Socialistisk Vänstre.

  Min hållning, som egentligen inte angår er organisation, ty det är inte ert fel, det är Härlanda-Örgrytes, är att politikerna brister i sin tillämpning av skollagen när den anlitar en ideologiskt driven organisation som er för att lära barnen om könsroller och maktprinciper.

  Du vet säkert att pojkar råkar mer ut för våld än kvinnor, enligt all tillgänglig statistik, varför även dessa borde få lära sig självförsvar. Jag utgår från att ni åtar er denna uppgift med glädje.

  Vi kan tänka oss ett scenario där papparättsrörelsen som kämpar för fäders rättigheter till sina barn, efter uppslitande vårdnadstvister får samma mandat att lära skolans pojkar att tänka ”rätt”. Något säger mig att det skulle explodera inom skolvärlden och även inom tjejjouren – som givetvis också behövs.

  Problemet är maktanalysen. Om man definierar att det finns en kamp som ska vinnas medför det per se att det finns en fiende. I detta fall kan jag inte tolka det på annat sätt än att det är den andra halvan av skolans elever som pekas ut som potentiell fiende eller någon som ska bekämpas. I detta fall inkluderas min son. Då har skolan hamnat på djupt vatten.

  I övrigt stödjer jag de insatser ni gör för utsatta kvinnor. Se bara till att rikta dessa mot individer och inte mot hela grupper.

  /Mor.

 4. Det här med att cementera könsroller genom att bedriva samtalsgrupper i kombination med att försvara sig mot män i grundskolan kan diskuteras ur många perspektiv. Frågan är vilka signaler som skickas till alla pojkar på skolan. Vad händer i unga mäns huvuden om de implicit faktiskt blir utmålade som våldsverkare, och får höra att manssläktet målas upp som kvinnomisshandlande förtryckarmekanismer. Nästa fråga är vad som händer med flickornas förutfattade mening. Vill vi verkligen att trettonåriga flickor ska gå runt och tro att män i största allmänhet misshandlar kvinnor så till den milda grad att det måste ingå som en del i deras skolgång?

  Vad det handlar om i slutändan är att det som lärs ut alltid bör ha någon form av förankring i verkligheten. Naturligtvis så förringar ingen vikten av att motverka våld i samhället, ingen betvivlar heller att våld mot kvinnor är ett problem. Ingen tror dessutom heller att självförsvar är dåligt inom ramen för skolans väggar. Men i den typen av verksamhet, blir det också extra viktigt att på ett tydligt sätt markera vad man verkligen menar med det som avses.

  Om alla tjejer i skolan får lära sig att skydda sig mot våldsamma killar avskilt i grupp, och dessutom i samtalsgrupp ventilera hur dessa bör hanteras praktiskt, så anlägger man faktiskt ett maktstrukturellt perspektiv. Resterande 50% av skolan fick dessutom veta att de skulle “erbjudas något liknande”. Vad skulle det vara? Taekwondo?

  De här pojkarna förtjänar att bli behandlade med respekt och med den ödmjukhet alla andra i skolan blir. Ska man särskilt hantera ett samhällsproblem, och med tydlig avsikt stävja ett samhällsproblem, bör det hanteras i helgrupp, inte könsseparerat. Det finns en stor ironi i att flickor placeras enskilt får en specifik satsning och att pojkarna senare kommer att få något outtalat längre fram. Såvitt jag förstår är det väl just en av feminismens grundpelare människans lika värde. Jag kan inte riktigt se hur det framgår.

  • Nja, det är kanske ordboksdefinitionen av feminism som talar om människors lika värde. Den feminism som utövas i verkligheten är lika långt från det platonska idealet som den verkliga komunismen.

   Feminismen ser män som verktyg eller hinder. Aldrig som människor.

 5. H.T. (Ankeborg)

  November 5, 2015 at 20:08

  När jag gick i högstadiet i en normal kommunal skola för tio år sen så var vi tvugna att delta i något liknande på skoltid. Tjejerna skulle öva feministiskt självförsvar, vilket bl.a. inkluderade inövade slag mot pung, Killarna skulle sitta i ett annat rum och snacka om sina känslor. Jag protesterade och ville delta i kampsporten, men det fick jag naturligtvis inte. Att inte delta skulle leda till kvarsittning.

  Samma år var vi tvugna att vid flera tillfällen sitta och lyssna på politisk propaganda från diverse ungdomsförbund, helt utan relevant kontext, som utan debattmotståndare fick utrymme för att sprida sin dynga. Fy fan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2022 spfoia

Theme by Anders NorenUp ↑